Refusjonsskjema sendes til:
HELFO
Postboks 2415
3104  TØNSBERG
 
Refusjon av Middtrekk – madrass og puteovertrekk
 Folketrygdloven § 5-22    Bidrag til spesielle formål
[Tilføyd 1/01, endret 12/07]

Til barn og ungdom under 16 år med dokumentert middallergi kan det ytes et engangsbidrag til dekning av utgifter til madrass- og puteovertrekk. Utgiftene kan dekkes fullt ut ved bidrag med inntil 1 250 kroner inkl. mva. for madrassovertrekk og 250 kroner inkl. mva. for puteovertrekk. Overtrekkene skal være av en type som er anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

Hjelpemidlene må rekvireres av spesialist i barnesykdommer, lungesykdommer, øre-nese-halssykdommer, indremedisin eller hudsykdommer. Spesialist i allmennmedisin med godkjenning til å bruke takst for allergologisk utredning kan også rekvirere hjelpemidlene for trygdens regning.

Satsene for 2016 er justert til
Middtrekk til madrass     kr 1.426,-
Middtrekk til pute           kr     286,-
Totalt                            kr 1.712,-

Vi sender kvittering og refusjonsskjema med varene.  Fyll enkelt ut navn og kontonummer, legg ved kvittering og legeerklæring og send til Helfo (adressen står på refusjonsskjemaet) etter mottak av varene.