Slik lever midden

Husstøvmidden er ikke hovedproblemet i seg selv. Den biter ikke og er ikke bærer av sykdom. Det man reagerer på er proteinet i midden og i middens avføring. Det er 18 875 midd i et gram med støv og hver av disse legger fra seg opp til 20 avføringskuler per dag!
Ettersom støvmidden er blind har den utviklet en egenskap som forteller den om partikler den kommer over er mat eller avfall som de allerede har tatt næring fra. Etter at de har spist et hudflak surrer de det inn som en pakke i sitt fordøyingsprotein. Disse enzymene trekker ut all næringen midden trenger før de de kvitter seg med pakken som avføring. Dersom midden kommer over disse pakkene senere kan de gjenkjenne den kjemiske signaturen til middavføring og unngå å spise disse igjen. Dessverre reagere allergikere på proteinene som er i disse pakkene.

Husstøvmidd kan ikke drikke vann og de får vann dels fra maten men mesteparten av vannbehovet dekkes av hydrofile krystaller i armhulene. Disse fint strukturerte krystallene kan holde på nok vann til midden så lenge luftfuktigheten er over 60 %. Midden må justere ned aktiviteten sin når luftfuktigheten er under dette. Dette forklarer hvorfor kystklima med høy luftfuktighet er mer utsatt for middallergi enn ved tørrere innenlandsklima. Disse krystallene beskytter midden mot dehydrering når forholdene er tørre. Krystallene kan blir skadet når de blir frosset og midden dør ved å være nedfrosset i 8-12 timer. Det samme skjer dersom midden utsettes for vedvarende 60 graders varme.