14 % av landets befolkning antas å ha middallergi.
Allergi mot midd er et globalt helseproblem. Undersøkelser fra flere land viser at husstøvmidd er en vesentlig faktor for utvikling av allergi og astma.
Tidligere undersøkelser fra både Norge og Danmark har anslått forekomst av middallergi i befolkningen til ca. 14 %.
Forekomsten av midd vil variere både med årstid og klima. Det er mer vanlig med middallergi i kyststrøk enn i et tørrere innlandsstrøk. I vår del av verden vil antall midd avta utover høsten. Nivået av middallergen i støv vil imidlertid være høyt fram til januar måned, fordi døde midd og middrester fortsatt vil ha allergene egenskaper. Husstøvmiddnivået er altså høyt i den årstiden hvor vi tilbringer mest tid innendørs.
Midd er, ved siden av dyrehold inne, den viktigste årsaken til allergiske plager utenom pollensesongen.

What do you want to do ?Copy