Fakta om middallergi

Hvorfor blir man allergisk?
I støvmiddens avføring finnes en lang rekke proteinstoffer. Når disse pustes inn eller kommer i kontakt med hud eller slimhinner danner kroppen antistoffer mot dem. Neste gang man kommer i kontakt med samme allergen vil antistoffene binde seg til disse. Dette medfører at det frigis et stoff som heter histamin. Dette stoffet gjør at den allergiske reaksjonen utvikles.
Histamin fremkaller hevelse og irritasjon i de øvre luftveiene og gir de typiske høysnue- og astma symptomene. Det er det samme stoffet som gir utslett eller eksem hvis reaksjonen viser seg på huden. Tendensen til overfølsomhet og allergi er ofte arvelig.
I motsetning til pollen har vi støvmidd i omgivelsene hele året rundt. Derfor sier man at støvmiddallergi er en såkalt helårsallergi. Støvmiddenes avføring tørker inn og når vi går på et gulvteppe, setter oss i et møbel, rister sengetøy eller lignende fyker avføringen rundt og kan fremkalle symptomer hos støvmiddallergikere.

Risiko for middallergi har de (særlig barn) som har såkalt atopisk sykdom selv eller i nær familie (atopisk eksem, høysnue, allergisk astma) og som utsettes for mye husstøvmidd i boligen.

Det kan være vanskelig å påvise middallergi hos barn under 3 år.

Har du hørt om kryssallergi før? Kryssallergi betyr at det er noen stoffer som er så like hverandre at kroppen ikke greier å skille dem helt fra hverandre. Støvmidden har avføringen sin i en liten pose som man tror ligner mye på rekeskall. Derfor er reker en kryssallergi for støvmidd. Det betyr at middallergikere kan reagere på skalldyr. Andre allergier midden krysses med er krepsdyr, muslinger, østers og snegler.