Refusjonsatsene for 2020 er justert til

Middtrekk til pute          kr    307,-

Middtrekk til madrass    kr 1.506,-

Totalt                              kr 1.813,-

Vi sender kvittering og refusjonsskjema med varene.  Fyll enkelt ut navn og kontonummer, legg ved kvittering og legeerklæring og send til Helfo (adressen står på refusjonsskjemaet) etter mottak av varene.

Refusjonsskjema sendes til:
HELFO
Postboks 2415
3104  TØNSBERG
 
Refusjon av Middtrekk – madrass og puteovertrekk
 Folketrygdloven § 5-22    Bidrag til spesielle formål
[Tilføyd 1/01, endret 12/07]

Til barn og ungdom under 16 år med dokumentert middallergi kan det ytes et engangsbidrag til dekning av utgifter til madrass- og puteovertrekk. Utgiftene kan dekkes fullt ut ved bidrag med inntil 1 250 kroner inkl. mva. for madrassovertrekk og 250 kroner inkl. mva. for puteovertrekk. Overtrekkene skal være av en type som er anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

Hjelpemidlene må rekvireres av spesialist i barnesykdommer, lungesykdommer, øre-nese-halssykdommer, indremedisin eller hudsykdommer. Spesialist i allmennmedisin med godkjenning til å bruke takst for allergologisk utredning kan også rekvirere hjelpemidlene for trygdens regning.