Refusjonsatsene for 2021 er justert til

Middtrekk til pute          kr    314,-

Middtrekk til madrass    kr 1.541,-

Totalt                             kr 1.855,-

Vi sender kvittering og refusjonsskjema med varene.  Fyll ut navn og kontonummer, legg ved kvittering og legeerklæring og send til Helfo (adressen står på refusjonsskjemaet) etter mottak av varene.

Refusjonsskjema sendes til:
HELFO
Postboks 2415
3104  TØNSBERG
 
Hjemmel for refusjon av MiteBlock middtrekk – madrass og puteovertrekk er
 Folketrygdloven § 5-22    Bidrag til spesielle formål (satsene justereres årlig, tilføyd 1/01, endret 12/07):

Til barn og ungdom under 16 år med dokumentert middallergi kan det ytes et engangsbidrag til dekning av utgifter til madrass- og puteovertrekk. Utgiftene kan dekkes fullt ut ved bidrag med inntil 1 250 kroner inkl. mva. for madrassovertrekk og 250 kroner inkl. mva. for puteovertrekk. Overtrekkene skal være av en type som er anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

Hjelpemidlene må rekvireres av spesialist i barnesykdommer, lungesykdommer, øre-nese-halssykdommer, indremedisin eller hudsykdommer. Spesialist i allmennmedisin med godkjenning til å bruke takst for allergologisk utredning kan også rekvirere hjelpemidlene for trygdens regning.

What do you want to do ?Copy